Monday, August 29, 2016

पहिलं फुल

मनामधे खुळा नाद रूजवून आहे. ..
त्या प्राजक्तापाशी एक स्वप्नं बाळगून आहे

No comments:

Post a Comment