Wednesday, January 3, 2018

निळा

रंग निळा शाईचा ....
जणु मनसोक्त लिहीत जावं

निळा रंग तो आकाशाचा ...
जणु एखाद्याने स्वच्छंद आभाळभर पसरावं

निळा तो रंग पाण्याचा ....
निखळ जगणं होउन सर्वांना सामावुन घ्यावं

रंग निळा तो ...
bhavna.2018.

Sunday, November 5, 2017

एक बेडूक

एका बेडूकची गोष्ट

एक छोटासा बेडूक ...
खूपखूप पाऊस पडत होता ..
घराबाहेरच्या झाडाझुडपातच शेजारी एक डबकं पाण्याने तुडूंब भरलं होतं.
त्या बेडकाने त्यात खेळाखेळात उडी मारली ...
पोहत राहिला खेळत राहिला.
पाउस कधी कमी ..कधी जास्त असायचा ..पण पडायचा.
एकदाचा पाउस थांबला आणि डबक्यातलं पाणि सुकू लागलं.
बेडुक पावसाची वाट पाहत राहिला ...
आता मात्र त्याला बाहेर येता येइना !
frogs are damn cold blooded animals u see !
आता कोल्ड ब्लडेड चा अर्थ मला विचारू नका ..गुगल करा.
समाधी अवस्थेत बसल्यागत तेथे तसाच सुकला.
मला श्रिंक झालेला सापडला ..मी बाहेर मातीत ठेवला होता ... आता तिथून गूल झालाय !!!
                  ......bhavna
note : ही सिचुवेशन बर्यामाचदा माणसांमधेही आढळते.

Tuesday, May 30, 2017

वेंधळा तू...

नेहमीच वाट पहायला लावणारा तू ...
फसवणार म्हणालास नी वेळेवर आलास खरा
वेंधळा पाऊस तू...
केलेला वादा तूच विसरला खरा!

वेड्यांनी असं शहाण्यागत वागायचं नसतं...
मी आलोच सांगून... हळूच निसटून जायचं असतं!

त्याशिवाय तुझी आठवण काढेल का कोण...
त्या शिवाय तुझी वाट पाहील का कोण...
तू पाऊस वेंधळा खरा...!!
                            bhavna.

Sunday, January 1, 2017

तुझं घर ते ..


 दूरवर त्या गिरीशिखरी
लपलेले तुझं घर ते..
शोध शोध शोधलं
परि मन मागे वळलं.

भिरभिरणाऱ्या मम नजरेला
धडपडणाऱ्या पावलांना
ते घर... तू ही
सापडला असतास खरा
तर शोध थांबला असता तिथेच.

मोहक ते लांब लांब तुझे असणं
न दिसूनही मज तू दिसणं
बघ, आता राहील... निरंतर...
                            - bhavna

Wednesday, November 9, 2016

....

तेरी गलियों से गुजरती ..
तुझे धुंढती तेरा पता पूछ रही थी
कोई सामने आया ..
हाथों में आईना थमा गया.
              ... bhavna

Monday, August 29, 2016

पहिलं फुल

मनामधे खुळा नाद रूजवून आहे. ..
त्या प्राजक्तापाशी एक स्वप्नं बाळगून आहे

Monday, August 22, 2016

zindagi

रिश्तों की दोर भी अजीबसी होती है
जिसे बांधे रखना चाहो
अकसर ...वहीं छूट जाता है !

कभी कहीं कौन मिल जाए
कहै नहीं सकते
 जाने कब कोइ... हमसफर बन जाता है !

बस चलते जाना है
उन मोड पे मुडते जाना है
 जींदगी पल पल ..तुझे खूब जिये जाना है  !!
                  ..... bhavna