Sunday, September 13, 2015

आपण दोघे ...

ते आकाशातले तारे
एकसंघ तरी एक न होणारे
तू तिथे मी ...मी तिथे तू ...
तिथेच ...तसेच..वर्षानुवर्षे ..
न जोडले जाणारे ..
न दुरावलेले
आपण ते दोघे ..
ते तिथे ...
कधी एक न होणारे...
ते कायम चमचमणारे ...
          ....bhavna.

No comments:

Post a Comment