Friday, September 11, 2015

...

अडीच वर्षाची स्कारलेट ...
काही सुचत नव्हतं नी समोरच असलेल Vincent Van Gogh ...
कलरफूल चित्रांच पुस्तक ....
सगळी चित्र तिला एक्सप्लेन केली .
काय समजलं असेल तिला ?
तो heavy yellow ...
तो fresh blue ...
to dull red ...
ते त्याचं auvres चं yellow house  ...
ते cyprus trees ...
ते self portraits ..
तो त्याचा bandaged ear ...
ती दुःखी बाई ...
तो रडणारा माणूस ...
ते windmill ..
ते गरीब potato eaters ...
the Sunflowers ...
सर्वंच कळलं की ...
आणि भरभरुन केलेल रंगलेपन ..!!

No comments:

Post a Comment