Sunday, March 29, 2015

' तू '


 उथळ पाण्यासारखा संथ कधी तू
झर्यासारखा कधी खळखळणारा

मनसोक्त भिजवणारा पाऊस कधी तू
चिंब भिजूनही कधी कोरडा वावरणारा
 
लाटांमध्ये वाहून नेणारा समुद्र कधी तू
मेघ जसा कधी मनसोक्त बरसणारा

बरफाळलेल्या नदीसारखा शांत कधी तू
एक दुष्काळ कधी मन माझं जाळणारा

खोल  किती आहेस तू जाणीवही न देणारा
तु हा असा... कधी तू तसा ....

आणि हो... डोळ्यातील अश्रुही तू
क्षणोक्षणी ओघळणारा.
                     .....bhavna
                         feb 2015.

No comments:

Post a Comment