Tuesday, November 24, 2015

तू नाहीस ....

आयुष्य सुखांनी नटलेलं ....
आणि  त्यात  तू नाहीस

दूरदूर खोलवर तुझ्याच आठवणींनी  बहरलेलं ...
पण तू नाहीस

तो ..ती. ..हा..ही ...सर्वांनीच व्यापलेलं ...
अरे !  तू नाहीस

एकएक क्षण ..वाट  पाही मन...
का कुणास  ठाऊक
तू नाहीस ...

फुलाफुलांवरून भिरभिरणारं
मोहक सुगंध पसरवणारं माझं मन...
त्यात तू नाहीस ?

पुस्तकाचं पान उलगडावं तसा
'तू' उलगडत जातो आहेस

अवतिभवती माझ्या
सारं सरं 'तू' आहेस.
                bhavna. nov. 24.2015

No comments:

Post a Comment