Tuesday, October 20, 2015

बेरीज वजाबाकी

साचल्या क्षणांची बेरीज
विसरल्या क्षणांची वजाबाकी

प्रेमाची बेरीज
प्रेमाची बेरीज
तरी प्रेमाची वजाबाकी
 
भावनांची बेरीज
भावनांची वजाबाकी
पैशाची बेरीज
पैशाची वजाबाकी

मिळकतिची बेरीज
साठलेल्या तुकडयांची बेरीज
खर्चाची वजाबाकी

जगण्याची बेरीज
हसण्याची  बेरीज
रडण्याची वजाबाकी

सुचलेले प्रश्न
प्रश्नाची बेरीज
त्यातुन सापडलेली उत्तरं
प्रश्नांची वजाबाकी

नात्यांची बेरीज
तुटलेल्या नात्यांची वजाबाकी
नात्यांची बेरीज
जोडलेल्या नात्यांची बेरीज

त्या आठवणी
आठवणींची बेरीज
आठवून आठवून साठवणांची बेरीज

साठलेली बेरीज  अधीक  बेरीज
ते सरणारं आयुष्य
तारुण्याची वजाबाकी

सरणारी वर्ष
तारुण्याची वजाबाकी
तरी जगलेले क्षण
जोडलेल्या क्षणांची बेरीज ...

क्षणक्षण करत साठलेली वर्ष
त्यात ते उरलंसुरलं आयुष्य
शोधाशोध करून सापडलेला आनंद
जगायला शिकवणार्या श्वासांची  बेरीज

जाताना सोबत तो सर्व हिशेब
साठवणांची  आठवणींची
ती बेरीज वजाबाकी.....
            .....bhavna october 2015 .

No comments:

Post a Comment